Pierre Amédée Spiessens

Personalia

Naam:Pierre Amédée Spiessens
Doopnaam:Pierre Amédée
Geboren:30 mei 1927 (Lummen, Limburg, België)
Overleden:25 december 1962 (Schulen, Limburg, België)
Ouders:
Broer/Zus:

Levensloop

0 jaar: geboorte Pierre Amédée
23 jaar: overlijden vader Josephus
35 jaar: overlijden Pierre Amédée

Opmerkingen